Ordförande

Vice Ordförande: Mats Paulsson, Håkantorpsvägen 99, 254 71 Hasslarp0431-22012 eller 070-3252012. paulsson.m@hotmail.com

Sekreterare: Anders Helgesson, Åstorpsvägen 651, 265 90 Åstorp042-55313 eller 076-6492478. h.helgesson@telia.com

Kassör: Gunnar Johansson, Stamhem Helsingborgsväg 400, 262 96 Ängelholm0431-22038 eller 070-3164661. gunnar@stamhem.se

Bo Andersson, S Strövelstorpsvägen 64, 260 39 Hasslarp042-207563 eller 070-6030052. eva__andersson@hotmail.com

Joakim Alvarsson, Helsingborgsvägen 367, 262 96 Ängelholm0431-22100 eller 070-2467098. joakim.alvarsson@agrzon.se

Erik Olefalk, Diamantvägen 13, 262 70 Strövelstorp076-803 92 93. erik.olefalk@hotmail.com

Per Persson, c/o Russlander, Gamla Glimmingevägen 220, 263 92 Jonstorp070-7413978. fyra.per@gmail.com