Ordförande: Mats paulsson,
Håkantorpsvägen 99. 254 71 Hasslarp
Tel: 0720 325 20 12
Mail: paulsson.m@hotmail.com

Vice ordförande: Erik Olefalk
Vedby Boställe 264 93 Klippan
Tel: 076 803 92 93
Mail: erik.olefalk@hotmail.com

Sekreterare: Anders Helgesson,
Åstorpsvägen 651, 265 90 Åstorp.
Tel: 042 553 13 eller 076 649 24 78
Mail: h.helgesson@telia.com

Kassör: Gunnar Johansson,
Stamhem Helsingborgsvägen 400, 262 69 Ängelholm.
Tel: 070 316 46 61
Mail: gunnar@stamhem.se

Bo Andersson,
S Strövelstorpsvägen 64, 2620 39 Hasslarp
Tel: 042 20 75 63 eller 070 603 00 52
Mail: eva_andersson@hotmail.com

Joakim Alvarsson,
Helsingborgsvägen 367, 262 96 Ängelholm
Tel: 0431 22 100 eller 070 246 70 98
Mail: joakim.alvarsson@agrzon.se

Daniel Andersson,
Ingelstorpsvägen 240, 262 92 Ängelholm
Tel: 0709-764759
Mail: daniel@hnt.se

Michael Ragnvid,
Strövelstorpsvägen 97, 260 70 Strövelstorp
Tel: 0733-207793
Mail ragnvid@gmail.com

Eddy Nicander,
Klockargården 95, 254 71 Hasslarp
Tel: 070 563 10 20
Mail: eddy.nicander@telia.com